صفحه اصلي | (ورود | عضويت)

آشنايي با گواهينامه ها

براي آشنايي با هر آزمون بر روي عنوان آزمون مربوطه کليک کنيد:

اصول بازارسرمايه

فهرست موادآزمون:
رديف عنوان درس تعدادسوالات ضريب جزييات سرفصل
1 فهم وتحليل صورتهاي مالي 25 4 Pdf
2 مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهاي مالي 25 4 Pdf
3 مقدمات امورمالي شرکتي 25 4 Pdf
4 مقدماتي براقتصاد 25 3 Pdf
5 روش هاي کمي مقدماتي 25 3 Pdf
6 اصول بازارسرمايه اسلامي واخلاق حرفه اي 20 4 Pdf
7 مقررات اصول بازارسرمايه 25 4 Pdf
منابع پيشنهادي:
درس اصول بازارسرمايه واخلاق حرفه اي:
1-بورس بازي دربازارسهام ازديدگاه اسلام (فايل پيوست)
2-بخش هاي مرتبط باسرفصل هاي آزمون ازکتاب ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک) سيدعباس موسويان ناشر:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي
3-ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)
4- نگاهي تحليلي برشاخص هاي بورس بارويکردي برسهام شناورآزاد(فايل پيوست)

کارشناسي عرضه وپذيرش


فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سالات ضريب جزئيات سرفصل
1 مقررات عرضه و پذيرش 40 - Pdf

مديريت نهادهاي بازارسرمايه

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سالات ضريب جزئيات سرفصل
1 اصول راهبري شرکتي 30 - Pdf
2 مقررات مديرت نهادهاي بازار سرمايه 40 - Pdf

تحلیل گری بازار سرمایه


 
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان 20 2 Pdf
2 مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالی 20 4 Pdf
3 مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی 25 4 Pdf
4 مباحث پیشرفته سرمایه گذاری 35 4 Pdf
5 اقتصاد پیشرفته 25 3 Pdf
6 روشهای کمی پیشرفته 30 3 Pdf
7 مقررات تحلیلگری بازار سرمایه 25 4 Pdf

مديريت سبداوراق بهادار


فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سالات ضريب جزئيات سرفصل
1 مديريت سبد اوراق بهادار 40 - Pdf
2 مقررات سبد اوراق بهادار 30 - Pdf

ارزشیابی اوراق بهادار


 
فهرست مواد آزمون:
ردیف عنوان درس تعداد سؤالات ضریب جزئیات سرفصل
1 مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام 30 - Pdf
2 مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت 30 - Pdf
3 مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها 40 - Pdf

معامله گري بازارسرمايه

فهرست مواد آزمون:
رديف عنوان درس تعداد سالات ضريب جزئيات سرفصل
1 معامله گري بازار سرمايه 60 - Pdf
منابع پيشنهادي:© Copyright 2014, All Right Reserved تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد